مشارکت های اجتماعی و خیرین سلامت- اخبار معاونت
کسب اعتبار بخشی موسسه ای توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۰ | 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از کسب تاییدیه اعتبار بخشی این دانشگاه در بین دانشگاهها و موسسات آموزشی خبر داد . وی در این خصوص گفت : در افتتاحیه هجدهمین همایش آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری از 7 دانشگاه برتر در اعتباربخشی دانشگاهها و موسسات آموزشی تقدیر شد. دکتر سلطانی معاون آموزشی دانشگاه در این خصوص عنوان داشت: از بین دانشگاهها ، ۷دانشگاه با استاندارهای الزامی اعتبار بخشی انطباق داشتند که در این میان دانشگاه علوم پزشکی ایران با کسب تاییدیه اعتبار بخشی موسسه ای مورد تقدیر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. لازم به ذکر است افتتاحیه هجدهمین همایش آموزش پزشکی و جشنواره شهیدمطهری روز پنجشنبه7 اردیبهشت 1396 برگزار شد. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران این موفقیت ارزنده را به تمامی تلاشگران عرصه آموزش تبریک عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه مشارکت های اجتماعی و خیرین سلامت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=222.30222.38076.fa
برگشت به اصل مطلب