مشارکت های اجتماعی و خیرین سلامت- اخبار معاونت
برگزاری همایش بزرگ اساتید و دانشجویان خیر دانشگاه در تاریخ 18 آبان 95

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱ | 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: جلسه کمیته اجرایی همایش بزرگ اساتید و دانشجویان خیر دانشگاه روز چهارشنبه 28 مهر ماه 1395 با حضور دکتر دلشاد قائم مقام رئیس دانشگاه درحوزه مشارکت های اجتماعی و سایر اعضا ء برگزار شد. در این نشست دکتر دلشاد با اشاره به برگزاری همایش بزرگ اساتید و دانشجویان خیر دانشگاه در تاریخ 18 آبانماه اظهار داشت: برخورداری دانشگاه از وجود اساتید برجسته خیر و نیکوکار در حوزه سلامت، یکی از ویژگی های برجسته و متمایز این دانشگاه می باشد. وی افزود: با عنایت به سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه جلب مشارکت های مردمی در عرصه سلامت و لزوم توسعه این حرکت در جامعه پزشکی، دفتر امور مشارکت های اجتماعی دانشگاه در نظر دارد ، همایش بزرگ اساتید و دانشجویان خیر را برگزار واز اساتید پیشکسوت خیر تقدیر نماید.
نشانی مطلب در وبگاه مشارکت های اجتماعی و خیرین سلامت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=222.30222.32200.fa
برگشت به اصل مطلب