دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سومین جلسه «ساخت بیمارستان جدید لولاگر»

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ | 
 درروز دوشنبه مورخ 96/08/01 سومین جلسه بازسازی بیمارستان لولاگر با حضورجناب آقای دکتر موسوی ،معاون محترم اجتماعی دانشگاه و نمایندگان مجمع خیرین استان تهران ،پیمانکاران شرکت مورد نظر ،معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع، رئیس محترم بیمارستان لولاگر جناب آقای دکتر هاشمی،  مدیر محترم فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه و سرکار خانم عبدالعلی مدیر محترم امور حقوقی دانشگاه برگزار شد. دراین جلسه چگونگی ساخت بیمارستان جدید لولاگر بررسی گردید.
 

دفعات مشاهده: 6 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بازدید از درمانگاه خیریه سیزده رجب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ | 
*  درساعت  13 روز چهارشنبه  مورخ 26/7/96  از درمانگاه خیریه سیزده رجب ،شهرقدس بازدید  بعمل آمد و موارد ذیل مشاهده گردید.
* اساسنامه ومجوز درمانگاه موجود میباشد.                                                                                                              
 *درمانگاه  دارای  بخشهای ، دندانپزشکی ، پزشک عمومی، زنان ومامایی  وتزریقات  میباشد و بیماران  با  تعرفه های خیرین (تعرفه پیوست    ویزیت میشوند.                                                                                                                                     
*مدارک کلیه کارکنان درمانگاه با تاریخ معتبر فعالیت دردرمانگاه موجود است.                                                           
*درمانگاه در زیرزمین قراردارد واجاره ای است ،نظافت مرکز مطلوب است .                                                               
*فعالیت تحقیقاتی ندارند.                                                                                                                                                 
*همچنین بعلت تعداد کم هیئت امنا وعدم وجود حامی خیر ،توصیه گردید بوسیله رایزنی با واحد جلب مشارکت شبکه بهداشت قدس نسبت به جذب حامی اقدام نمایند.                                                                
*تعرفه درپذیرش نصب شده ورعایت قیمت خیریه انجام میشود.


دفعات مشاهده: 7 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بازدید از درمانگاه خیریه ایران خودرو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ | 
درساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 26/7/96 از درمانگاه خیریه ایران خودرو  بازدید  بعمل آمد و موارد ذیل  مشاهده گردید                                                                                                                                                             
مدارک کلیه کارکنان درمانگاه با تاریخ معتبر فعالیت دردرمانگاه موجود است.                                                                
درمانگاه دارای بخشهای رادیولوژی ،دندانپزشکی ، پزشک عمومی ،بهداشت، زنان ومامایی  وتزریقات میباشدوبیماران با تعرفه های خیرین (تعرفه پیوست )،ویزیت میشوند. ساختمان درمانگاه بسیار قدیمی است. جناب آقای مهدوی فرمودند دستور بازسازی درمانگاه از سوی مدیر عامل شرکت صادر شده است وبزودی آغاز میشود.

* شرکت ایران خودرو تامین هزینه های درمانگاه را بعهده دارند وخیر دیگری وجود ندارد
* فعالیت تحقیقاتی ندارند
* تعرفه درپذیرش نصب شده ورعایت قیمت جهت ویزیت بیماران درخیریه انجام میشود 

دفعات مشاهده: 4 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بازدید از درمانگاه خیریه امام علی (ع)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ | 
*  درساعت  12 روز چهارشنبه  مورخ 26/7/96  از درمانگاه خیریه امام علی (ع)،شهرقدس بازدید  بعمل آمد و موارد ذیل مشاهده گردید.
*این درمانگاه با حمایت مرکز دیالیز شهرقدس درحال فعالیت میباشد.
* درحال حاضر این مرکز دارای پزشک عمومی ،مامایی،پوست وجراحیهای سرپایی میباشد.اما فضا جهت جذب سایر تخصصها نیز وجود دارد.
*بیماران دیالیزی  درسه شیفت به تعداد 50 الی 60 نفر درروز دراین مرکز دیالیز میشوند .به گفته خانم محمدی مدیر درمانگاه ، هربیمار هزینه ای  معادل 270 -280 هزارتومان برای دیالیز درهر نوبت دارد که کلیه هزینه ها برای بیماران رایگان میباشد.
 *درمانگاه  دارای  بخشهای ، دندانپزشکی ، پزشک عمومی، زنان ومامایی  وتزریقات  میباشد و بیماران  با  تعرفه های خیرین ویزیت میشوند.تعرفه ها درپذیرش نصب شده ورعایت قیمت جهت ویزیت بیماران بصورت هزینه خیریه انجام میشود.                                                                                         
 *فعالیت تحقیقاتی ندارند.                                                                                                                                                 


دفعات مشاهده: 3 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دومین جلسه «ساخت بیمارستان جدید لولاگر»

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۵ | 

دفعات مشاهده: 47 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر