دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶

سومین جلسه «ساخت بیمارستان جدید لولاگر»

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶

بازدید از درمانگاه خیریه سیزده رجب

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶

بازدید از درمانگاه خیریه ایران خودرو

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶

بازدید از درمانگاه خیریه امام علی (ع)

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

دومین جلسه «ساخت بیمارستان جدید لولاگر»

..

ادامه...
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن